Reeskont Hesaplama – Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?

Reeskont faiz oranı 2019 senesi için kaçtır, faiz nasıl belirlenir, ne tür durumlar için reeskont faizi uygulanır, faiz hesaplaması ne şekilde yapılır hakkında makale.

Reeskont Faiz

resim

Reeskont hali hazırda el değiştirmiş bulunan (iskonto edilmiş) kıymetlerin tekrardan belirli bir bedel ile birlikte yeniden el değiştirmesi (reiskonto) işlemine verilen addır. Reekont faizi de bu işlem sırasında uygulanacak olan faizi belirlemektedir. Bu işlemle ilgili olarak Türkiye’deki her türlü düzenlemeyi yapmakla ilgili olan kurum Merkez Bankası’dır ve reeskont faizi de bu kurum tarafından belirlenmektedir.

Bankalar tarafından vadesi gelmemiş olan senetlerin iskonto edilerek paraya çevrilmesinin ardından, bankalar da nakit ihtiyaçları için bu senetleri tekrar iskonto ederek Merkez Bankası’na verebilmektedirler. Merkez Bankası’da belirlemiş olduğu faiz üzerinden bu işlemi gerçekleştirmektedir. Merkez bankası dışında reeskont kredisi veren diğer kurum Türk Eximbank’tır. Bu banka ihracatçı olan firmalara belli şartlar altında bu krediyi sağlamaktadır. Bu bankanın kredilerinde de Merkez Bankası’nın belirlemiş olduğu faiz oranı esas alınmaktadır.

Reeskont faizi uygulanabilen kıymetler şunlardır:

 • Devlat tahvili
 • Ticari senetler
 • Ticari belgeler
 • Borsaya kayıtlı tahviller

Tüm bu belge ve senetlerin reeskont edilmesinde sırasında uygulanan faiz oranı her sene Merkez Bankası tarafından piyasa koşullarına göre yenilenmektedir. 2019 yılı için banka tarafından belirlenmiş olan faiz oranı ise;

 • Yüzde 19,50

olarak duyurulmuştur. Normalde bir para politikası aracı olarak kullanılabilen bu faiz oranı son zamanlardaki Merkez Bankası para politikası gereği para politikası açısından etkisini kaybetmiştir.

Reeskont Faiz Uygulama Esasları

Reeskont faizinin uygulanması esnasında bir takım şartlar ve koşullar bulunmaktadır. Bu şartların bir kısmı kanunlardan bir kısmı ise Merkez Bankası’nın uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Merkez bankası tarafından kredinin kullanım esasları ile ilgili olarak düzenlenmiş olan genel şartlar ve kurallar şu şekilde sıralanabilir:

 • Faiz uygulanacak olan senede işletilecek olan faizin başlangıç günü olarak evrakın reiskonto edildiği tarihten bir önceki gün başlangıç olarak kabul edilir.
 • Reeskont kredisi döviz üzerinden düzenlenmiş senetler için kullanılabilir
 • En fazla 240 gün vadeli senetler için kullanılabilir
 • Yüksek teknolojili sanayi ürünü üretmekte olan ihracatçı firmalar, yeni pazarlara ihracat yapan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalar tarafından kullanılacak olan krediler için senetin azami vadesi 360 gündür
 • Senet üzerindeki dövizin çevrilmesinde kredinin kullanıldığı günde Merkez bankası tarafından ilan edilen kur fiyatı esas alınır
 • Vadeli çekler de yeniden iskonto edilebilir

Türk Eximbank tarafından uygulanacak olan işlemlerde ise:

 • İhracatçı firma olmak
 • En az 50 bin dolar işlemli olmak
 • En fazla 360 gün vadeli olmak
 • En fazla faiz uygulanabilecek olan kredi miktarı 400 milyon dolar olmak

Reeskont faizi bu şartlar altında kullandırılabilen kredilerde ve yeniden iskonto işlemlerinde geçerli olan bir orandır. Daha önceki senelerde para politikası bakımından ülkenin döviz rezervi ve bankaların elindeki senetlerin Merkez Bankası tarafından kendi istediği faiz oranıyla yeniden değerlendirilmesi olarak reeskont penceresi adı altında kullanılmaktaysa da günümüzde para politikası aracı olarak büyük bir önemi kalmamış durumdadır.

Reeskont Faiz Hesaplama

Bu faiz reiskonto bedelinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu işlemler için firmaların kullanması amacıyla üretilmiş olan bazı hesaplama programları bulunmaktadır. Bu programlar aracılığıyla faiz hesaplaması rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Faizin hesaplanmasında kullanılan iki formül vardır:

 • İç  iskonto hesaplama
 • Dış iskonto hesaplama

İç İskonto

Reeskont Tutarı = (Nominal Değer x Faiz Oranı x Gün Sayısı) / (36.000 + (Faiz Oranı x Gün Sayısı))

Nominal Değer: Senetteki Alacak Tutarı

Faiz Oranı: Merkez Bankası’nın belirlediği oran

Gün Sayısı: Reeskonto gününden vade tarihine kadar olan gün sayısı

resim

Bilgisayar programları aracılığıyla faiz rahat bir şekilde hesaplanabilir

Dış İskonto

Gün olarak hesaplama;

Nominal Değer x Gün Sayısı x Faiz Oranı / 36.000

Ay olarak hesaplamada ise;

Nominal Değer x Gün Sayısı x Faiz Oranı / 1200

Yıl olarak hesaplamalarda da;

Nominal Değer x Gün Sayısı x Faiz Oranı / 100

şeklinde formül hesaplamaları yapılabilmektedir.

 

Bu formüller aracılığı ile reeskont faiz oranı rahat bir şekilde hesaplanabilmektedir. Bunların dışında şirketler için geliştirilmiş olan hazır bilgisayar programları aracılığıyla da bu faiz oranını hesaplayabilmek mümkün olmaktadır. 


Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...


Hatalı veya yanlış kısımları seçip, Ctrl+Enter basarak bize gönderebilirsiniz.
Yorum ekle