Kanuni Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır? Tablosu ve Faiz Oranları

Bankalar tarafından yapılan sözleşmelerde herhangi bir faiz oranı belirtilmemesi durumunda yasalar gereği Bankalar Kurulu tarafından belirlenen faizden hesaplanır.

Kanuni Faiz Hesaplama

resim

Kanuni Faiz

Bankalar tarafından verilen anaparanın geri ödeneceği zaman tüketici ile banka arasında sözleşme imzalanacaktır. Bazı sözleşmelerde yer alan faizden işlem yapılarak, geri ödeme sırasında hem ana para hem de sözleşmede yazmakta olan faizlerin ödemesi yapılacaktır. Fakat yapılan sözleşmelerde faizin oranının belirtilmemesi durumunda ödeme yapılırken Banka Kurulu tarafından belirtilen kanuni faizinde işleme alınacak ve bu şekilde anaparayla birlikte ödemesi yapılmalıdır. Şayet 2017 senesinden sonra bir para alınması durumunda aşağıda belirtmiş olduğumuz faiz Banklar tarafından uygulanmakta olan faiz oranları 2018 senesinde şu faizler işleme alınır:

  • Sözleşmelerde faizin oranına yer verilmemesi durumunda %9 oranında faiz uygulanmalıdır;
  • İmzalanan sözleşmelerde şayet faizinde oranı belirtilmesi durumunda ise bu oranın %13.50 oranını aşmaması gerekmektedir.

Bankalar tarafından yapılacak olan kredili mevduat hesaplarının özel nitelikli bir düzenleme yapılması sebebiyle kredi kartları diğerleri ise serbest kararlaştırılabilecek olduğundan muaf olması kararlaştırılmaktadır. Alınan paranın Türk lirası olmaması ve yabancı para alınarak bankaya borçlanması ile birlikte sözleşmede herhangi bir faizinde oranı belirtilmediğinde uygulanacak faizlerin oranı 2017 senesi itibari ile % 11,75 olmaktadır.

Faiz oranları yıllık olması sebebiyle sözleşme içerisinde yazmaması durumunda %9 oranında hesap edilmesi gerekmektedir. Alınan anaparanın %9 faiz oranına göre çarpılması sonucunda yılık faiz hesaplanmaktadır. Bir kişi 5 yıl vade ile almış olduğu anaparayı %9 ile çarpması durumunda çıkan yıllık faizi ise vadesi olarak 5 yıllık olduğundan 5’e çarptığında ise almış olduğu vade sayısındaki 5 senenin faizini ortaya çıkarmış olacaktır. Çıkan sonuçla bir senelik faizin bölünmesiyle birlikte günlük faiz miktarının ne kadar olduğu anlaşılmaktadır.

resim

Kanunlar gereğince yapılacak olan ödemelerin bir miktarında temerrüde düşülmesi halinde borçlunun sözleşmesinde yer alan maddeler geçerli olmaktadır. Aksi takdirde herhangi bir durum oluşmaması halinde %9 oranında faizi uygulanmaktadır. Aralarındaki sözleşme olmaması halinde kanuni olarak uygulanacak faizlerin uygulanacaktır. Kanunların düzenlemekte olduğu ilgili yasaya uygun olarak işlenecek Kanuni faizinin oranlarının Muhasebat Genel Tebliğleri yoluyla ilan edilmesi zorunlu olmaktadır.

Bankalar kanunu belirlenmiş faizde 31 Aralık kısa süreli geçerli faizin oranı şayet normal faizden daha fazla olması kişi ve banka arasında bir sözleşme yapılmaması temerrüt faizini %9 oranında istenmelidir.

Ödenmemiş Aidata Kanuni Faiz

Alacaklı tarafından alınan paranın zamanında ödeme yaparak borcunu kapaması zorunludur. Kanuni faizi geçerli olduğu durumlar sadece sözleşme içerisinde yer almayan faizler olarak düşünülmelidir. Şayet aidatlarınız ya da alacaklarınızda yapmış olduğunuz sözleşme içerisinde herhangi bir faiz oranı belirtilmesi durumunda ise o faiz oranından hesaplanması gerekmektedir. Bir apartman oturanı zamanında apartman aidatlarını vermemesi durumda icra takibi başlatılması durumunda kanuni faiz olarak %9 oranında faiz uygulanacaktır.

Apartman yöntemi tarafından herhangi bir sözleşme yapılarak faizin ne kadar olacağı belirtilmesi durumunda ise ona bakılarak hesaplama işlemi yapılacaktır.

Apartmanın gider ve ihtiyaçları için belirtilen aidatın zamanında ödemesi gerçekleşmemesi halinde %9 oranında işleme konulacak olan faiz senelik %51 oranındadır. Aidat vermeyen kat sahibinin aidatını ödeyebilmesi için icra takibi başlatılması halinde vermemiş olduğu bütün aidatlar hesaplanacak ve bunun sonucunda vermediği sürede her ay %9 olacak şekilde bir faiz +anapara şeklinde ödemesini yapacaktır.

İcra takibinin başlatılması ile birlikte alacaklının bütün borçlarının tahsil edilmesi amacıyla hesaplanan tutarın 100 TL aylık aidatı vermeyen bir daire sakininin 6 ay boyunca aidat ödememesi halinde 6 aylık süre işleme alınacaktır. 600 TL vermesi gerekiyorken, 6 ay sonunda gecikme faizi ile birlikte yaklaşık olarak 1.300 TL apartman aidatı vermek zorundadır.


Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...


Hatalı veya yanlış kısımları seçip, Ctrl+Enter basarak bize gönderebilirsiniz.
Yorum ekle