Excelde Bileşik Faiz Hesaplama Formülleri ve Tablolar

Bileşik faiz, geçmiş dönem yatırımlarının yeni dönem yatırımları ile birleştirilerek hesaplandığı faiz türüdür. Bu faiz türü hesaplanırken excel’de bazı formül ve tabloları bilmek büyük kolaylık sağlar.

Bileşik Faiz Türleri 

Excel’de bileşik faiz hesaplama yöntemleri

Özellikle yatırım işi ile uğraşanların bilmesi gereken en önemli konulardan biri yatırımın günlük, aylık ve yıllık olarak nasıl bir yol izlediğini anlamaktır. Böylece içinde bulunduğu zaman dilimiyle geçmiş dönemin karşılaştırmasını yaparak geleceğe yönelik adımlar atarken şüphe duymazlar. Aynı durum borçlar için de geçerlidir. Geçmiş dönem borçlarının geleceğe dönük götürülerini anlamak için faiz hesaplarının doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu açıdan bileşik faiz konusunu, türlerini ve hesaplama yöntemlerini bilmek durumu anlamak ve kritiğini en doğru şekilde yapabilmek için gereklidir. Günümüz teknolojik araçları ise bu hesapların en kolay ve hızlı şekilde yapılabildiği yöntemleri içermekte, karışıklıklara mahal vermeden en doğru sonuca ulaşmakta yardımcı olmaktadır. 

Basit formüller ve temel tabloları bilerek kendi excel hesaplayıcınızı oluşturabilir, yatırımlarınızın kısa ve uzun vadeli sunucunu görebileceğiniz güçlü bir finansal araç oluşturabilirsiniz. Bunun için bilmeniz gereken temel kavramlardan bazıları şöyledir: 

Ana para: Bir yatırım yaparken kullanılan ilk miktardır. Bu miktar; yatırımın dönem içinde kazandığı değer doğrultusunda yeniden güncellenir. Formül ve tablolarda ”K’ olarak, içinde bulunduğu değer ise ”PV” olarak gösterilir. 

Dönem: Anaparanın yatırımda kullanıldığı gün, ay ve yıl tutarıdır. Formül ve tablolarda ”N” olarak gösterilir.  Özellikle bankacılık sektöründe en sık kullanılan dönemler; 

 • Günlük, 
 • Aylık, 
 • 3 aylık, 
 • Yıllık şeklinde ayrılır. 

Faiz: Dönem içinde anaparaya eklenen toplam değerdir. Oransal olarak ifadesi ”R”, tutar ifadesi ise ”F” olarak gösterilir. Dönem bitiminde kazanılan tüm tutar anapara içinde hesaplanır. 

Hesaplamalarda kullanılan temel formül: Fn=PV*(1+R)^N’dir.

 • Fn: Gelecekte kazanılacak değer
 • PV: Anapara
 • R: Faiz oranı 
 • N: Dönem sayısıdır. 

Excel’de Bileşik Faiz Hesaplama Yöntemleri 

Excel programları esnek bir programlama yapısına sahiptir. Sonuçları yüzde yüz garantili olmamakla birlikte temel bir fikir oluşturmaya yardımcı olur. Bileşik faiz hesaplamalarında excel programı kullanabilmek için; 

 • Başlat menüsüne gelerek Excel programını seçin. 
 • Ardından Alt-F11 tuşlarına birlikte basarak Visual Basic düzenleyicisini başlatın. 
 • Ekle menüsünden ”Modül” seçeneğini tıklayın. 
 • Açılan ekrandan ”Yeni modül” seçeneğini tercih ederek  ”Function Yearly_Rate(PV As Double, R As Double, N As Double) As Double Yearly_Rate = PV*(1+R)^N” kodunu kopyalayın. 
 • Değerlerinizi hesaplarken haftalık değerleri ”52”, günlük değerleri ”365” olarak girmek önemlidir. Günlük, aylık ve yıllık hesaplamalarda kullanılan örnek formüller şu şekildedir: 

  Günlük = (PV / 100) X (R / 365) X Gün Sayısı

  Haftalık = (PV/ 100) X (R / 52) X Hafta Sayısı

  Aylık = (PV / 100) X (R / 12) X Ay Sayısı

  Yıllık = (PV / 100) X (R) X Yıl Sayısı

 • Özel bir işlem başlatabilmek için; 
Hücre Değer
A1 1000,00
A2 ,08
A3 3,00

 yazın. 

 • Tablo içindeki A1, A2, A3 ifadeleri sırasıyla incelendiğinde anaparanın günümüzdeki değeri, faiz oranları ve yatırımın yapılacağı dönemleri göstermektedir. 
 • Son olarak excel sayfasında ”fx” fonksiyonu karşısına  = PV*(1+R)^N’ formülünü hesaplamak istediğiniz değerleri vererek yazın. 
 • Boş bir hücre seçerek ”= Yearly_Rate (A1,A2,A3) formülünü kopyalayın.

Excel kendi içinde basit ya da bileşik faiz hesaplamaları için özel bir uygulama içermez. Programlama ancak kod kullanarak kişi tarafından oluşturulabilir. 

Örnek Soru ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Örnek 1; Yüzde 5 faiz ile yapılan bir anlaşmada 3. yılın sonunda 100.00 TL ne kadar değer kazanır? 

Cevap: Formülümüz yine  fx hücresi= PV*(1+R)^N’ olarak kullanıldığında; 

  A B C D E F
1 Ana para (kapital)   100.00 TL       B.F. Formülü
2 Faiz oranı      5.00%       PV*(1+R)^N’
3            
4            
5            
6            
7   Faiz Başlangıç miktarı Toplam    
8 1. Yıl  5.00 TL  100.00 TL  105.00 TL    
9 2. Yıl  5.00 TL  105.00 TL  110.25 TL    
10 3. Yıl  5.00 TL  110.25 TL  115.76 TL    

 olacaktır. 

Formül ve tablolar başlangıç aşamasında olan kişiler için karmaşık ve zor görünebilir fakat birkaç defa pratik yapıldığında çok basit olduğu ve hesaplamalar yapılırken büyük bir kolaylık sağladığı görülecektir. Önemli olan günlük, aylık ve haftalık hesaplamalarda formülün doğru yazımına dikkat etmektir. 

 


Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi
1 Kişi oy verdi
Ortalama puan: 5,00.
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...


Hatalı veya yanlış kısımları seçip, Ctrl+Enter basarak bize gönderebilirsiniz.
Yorum ekle