Basit Faiz Hesaplamasında Bileşik Faizden Faydalanma

Basit faiz değerini elde edebilmek için bileşik faiz değerleri kullanılabilir. Eldeki bu veriler sayesinde, kişiler yatırım tekliflerini çok daha doğru bir şekilde değerlendirebilir.

Bileşik Faiz Formülü Aracılığı ile Basit Faiz Hesaplaması

Belirli bir miktar anaparanın, belirli bir süre geçmesi halinde elde edilen getiriye faiz (getiri) adı verilir. Bu miktar, her zaman anaparanın yüzdesi olacak şekilde hesaplanır. Elde edilen kazanç miktarı, anaparanın miktarına ve ne kadar süre ile o paranın bekletileceği ile değişkenlik gösterebilir. Özellikle bankacılık işlemlerinde son derece büyük bir öneme sahip olmasının yanı sıra, ellerindeki bir miktar parayı yalnızca banka hesaplarında kullandırılarak parasını değerlendirmek isteyen kişiler için de bu konu bir hayli büyük bir ehemmiyete sahiptir.

Getiri Hesaplamaları

Basit getiri, kişilerin anaparalarını 12 ay ya da 12 aydan daha az vadeye yatırarak gelir etmesidir. İstenilen vade süresinin sonunda elde edilen getiri miktarı, anaparaya eklenmez. Aynı zamanda vade sonunda, işlem yenilense dahi anapara değişmediği için elde edilmesi beklenen getiri miktarı da sabit kalmaya devam edecektir. Bu faktörler, kişilerin bu yöntemi tercih etmesini oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. Bileşik getiri ise, daha çok 12 ayın üzerinde bir vade ile kişilerin gelir elde etmesini ifade eder. Dönem sonunda elde edilen para miktarı, anaparaya aktarılarak kişilerin kâr elde etmelerine olanak tanır. Bu sayede her dönem sonunda vadenin bozulmaması halinde anapara miktarında bir artış söz konusu olur ve bu da doğal olarak elde edilecek kazanç miktarının da daha yüksek olmasına neden olur.

Ellerindeki anapara miktarı genellikle daha az olan ve kısa vadede bir kazanç sağlamak isteyen kişiler ile daha yüksek bir miktarda anaparaya sahip olan uzun vadede kazanç sağlamak isteyen kişilerin tercihleri birbirinden farklı olmaktadır. Hesaplamalarda kullanılan birimler sayesinde kısa sürede istenilen sonuçlar elde edilmektedir. Bileşik faizden basit faiz hesaplaması yapılması mümkündür. Basit faiz bileşik faiz hesaplamaları için kullanılan formüller kısaca şöyledir:

Basit getiri hesaplaması:
Anapara Miktarı x Getiri Oranı x Vade Süresi

Basit getiri hesaplaması

Anapara Miktarı

Getiri Oranı(Yıllık faiz)

Vade Süresi(Yıl)

Bileşik getiri hesaplaması: Anapara Miktarı x (( 1+ Faiz Getiri Oranı)^ Tekrarlama Dönemi ) - Anapara

Basit Faizden Bileşik Faiz Nasıl Elde Edilir?

Basit faizden bileşik faiz nasıl hesaplanır? Sorusu da oldukça yaygın bir şekilde yöneltilmektedir. Bu soruya verilebilecek en basit formül ise şu şekildedir;

Bileşik Getiri Hesaplaması = ((1+ (Basit getiri hesaplamasından elde edilen getiri miktarı *Vade Süresi / Anapara)) ^ (365 / vade süresi) -1)

Bu hesaplamaları yaparken vade sürelerinin ay ya da yıl olacak şekilde aynı birimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Elinde belirli bir miktar para bulunan ve bu paralarını bankalar aracılığı ile değerlendirmek isteyen kişiler için bu gibi hesaplamalar bir hayli önemlidir.

Yukarıdaki formüller ile birlikte oldukça ufak işlemler sayesinde bu gibi hesaplamalar yapılabilmektedir. Basit faizden bileşik faiz hesaplaması yapılabildiği gibi formülde yapılacak ufak yer değişiklikleri ile bileşik faizden basit faiz hesaplamasının yapılması da mümkündür. Anapara, getiri oranı ve vade sürelerinin bilinmesi, bu ve daha birçok çeşitli getiri hesaplamalarının yapılabilmesi için yeterlidir.


Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi
1 Kişi oy verdi
Ortalama puan: 5,00.
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...


Hatalı veya yanlış kısımları seçip, Ctrl+Enter basarak bize gönderebilirsiniz.
Yorum ekle